บริษัท ซิสเทมมิค จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ ผลิต และจำหน่าย ปุ๋ย อาหารเสริม ฮอร์โมน และสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งประกอบด้วย สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ภายใต้สัญลักษณ์ "ตราคนยิ้ม" โดยเริ่ม ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1999
>> อ่านรายละเอียดมากกว่านี้
กำลังอัพเดท
กำลังอัพเดท
กำลังอัพเดท
กำลังอัพเดท

 

 

unique saboteur
กรุณาป้อนรายละเอียดunique saboteurunique....
จักรยานชาวนา ปั่นสีข้าวกล้อง
ยกจักรยานไปให้ใช้ฟรี แต่มีเงื่อนไข จะขอร....
เครื่องกำจัดสิ่งปลอมปนสินค้าข้าว
ปัญหาสิ่งปลอมปนในผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉ....
อย่าปลูกข้าวแบบต่อเนื่อง
นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข....
รณรงค์ส่งเสริมใช้ปุ๋ยถูกวิธี ลดต้นทุนเกษตร สร้างชุมชนเข้มแข็ง

แม้เกษตรกรไทยจะมีศักยภาพในการผลิตค่อน....